Sociale uitvaarten

Meride voert naast ‘Meride Uitvaartverzorging’ als label voor de consumentenmarkt een label dat helemaal gericht is op uitvaarten van gemeentewege. Dit ‘label’ heet ‘Sociale uitvaarten, uitgevoerd door Meride’. Meride is met dit label volledig toegerust om ook uw gemeente van dienst te zijn en te ontzorgen.

Sociale uitvaart

Reguliere begrafenis

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het DNA

Bij Meride zit maatschappelijk verantwoord ondernemen in het DNA van de organisatie. Wij hebben nog nooit een financieel minder bedeelde familie niet geholpen. In plaats van Meride aan een extern goed doel te verbinden hebben wij er voor gekozen om budget vrij te maken welke besteed wordt aan uitvaarten voor minima. Zo nemen wij die maatschappelijke verantwoordelijkheid die het dichtst bij onze kernactiviteit ligt. Door deze handelswijze zijn wij gekomen tot het label ‘Sociale uitvaarten, uitgevoerd door Meride’. Hiermee hebben wij feitelijk geprofessionaliseerd wat reeds in ons DNA zit.

Professionele organisatie

Meride is een eigentijds bedrijf met een gelaagdheid in de organisatie die er voor zorgt dat elk bedrijfsproces altijd doorgang kan vinden. Met toegewijde vakmensen zorgen wij tot in de details voor alle aspecten van een uitvaart. Waar het bij Meride om draait, is inzet, ervaring, zorg, betrokkenheid, vakmanschap en bovenal de kunst om de klant zowel adequaat als met gevoel bij te staan.

Beschrijving uitvaart van gemeentewege

We regelen de uitvaart precies zoals de klant (nabestaande) het wil. De Opdrachtgever zal de gemeente zijn. Bij een deel van de uitvaarten van gemeentewege zullen nabestaanden ook wensen willen inbrengen. Wij verstaan door onze jarenlange ervaring de kunst om deze wensen in harmonie te brengen met de door ons gemaakte afspraken met de gemeente. Daar waar nodig en wenselijk zet Meride kosteloos een extra stap. Het is Meride er alles aan gelegen dat alle betrokkenen tevreden zijn en dat iedereen op een goede manier afscheid kan nemen. Bij Meride Uitvaartverzorging zijn uitvaarten van gemeentewege in vertrouwde handen. Bij ons staat dienstverlening en dienstbaarheid aan de Opdrachtgever centraal.

Waardige uitvaart

Meride heeft landelijk een goede naam, zowel bij particuliere klanten als bij zakelijke relaties. Dit vinden wij belangrijk en willen wij graag zo houden. Derhalve maken wij qua dienstverleningsniveau geen onderscheid tussen de reguliere uitvaarten die wij verzorgen en de uitvaarten van gemeentewege. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. En zo is het ook met reputaties.

Wij nemen de tijd voor elke uitvaart. Wij handelen zorgvuldig, respectvol en passend bij de omstandigheden van het moment. Bepalend hierin is of relaties of familie van de overledene aanwezig zijn en welke wensen zij hebben. Wij zijn er van overtuigd dat Meride bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen om de uitvaarten van gemeentewege waardig te laten verlopen.

Filosofie: we laten niemand ‘zonder spoor’ vertrekken

Wij vinden het belangrijk dat niemand volledig ‘zonder spoor’ ‘vertrekt’. Bij sociale uitvaarten (eenzame uitvaarten) zien we vaak dat er geen belangstellenden zijn. Meride richt voor iedere overledene waarvoor wij een uitvaart van gemeentewege verzorgen een online pagina in. Zodoende kunnen nabestaanden, vrienden of kennissen van de overledene, als zij op een later moment online op zoek gaan naar de persoon in kwestie, altijd nog kennis nemen van het overlijden. Tevens kunnen zij op die pagina een bericht achterlaten. Kortom, een digitale rouwadvertentie en condoleanceregister in één. Dit alles uiteraard indien dit idee door uw gemeente ondersteund wordt.

Kwaliteit, gemak en ontzorgen

Voor u als gemeente is het gunstig om met één partij afspraken te maken omtrent alle overlijdens waar uw organisatie verantwoordelijk voor is. Meride werkt landelijk en is in heel Nederland vertegenwoordigd. Wij leveren dagelijks aan tientallen families kwalitatieve uitvaartzorg en dezelfde kwaliteit bieden wij gemeenten. Bij ons geldt ‘afspraak is afspraak’ op prijsniveau en op service level agreement. Meride levert altijd conform afspraak, het hele jaar door.

Prijsstelling

Wij begrijpen en onderschrijven dat een uitvaart van gemeentewege zo min mogelijk kosten voor de gemeenschap met zich moet meebrengen maar wel kwalitatief uitgevoerd moet worden. Meride is een schaalbare organisatie met relatief lage overheadkosten per uitvaart. Onze leveranciers hebben wij gevraagd om voor uitvaarten van gemeentewege een lagere prijsstelling te hanteren. Hier zijn zij in meegegaan. Wij zijn van mening dat bovenstaande twee punten tot uitdrukking komen in de prijs die wij in een offerte voor u kunnen neerleggen.

Stage en werkervaringsplaatsen

Vanuit ons beleid met betrekking tot maatschappelijk ondernemen hebben wij de afgelopen jaren diverse personen vanuit een uitkering aan een baan kunnen helpen. Ook heeft Meride bij meerdere personen flink bijgedragen aan hun vliegende start als ZZP’er (uitvaartverzorgers).

Meride biedt bij een samenwerking, inwoners van uw gemeente, die interesse hebben in de uitvaartbranche stage en werkervaringsplekken. Dit kan binnen Meride bij diverse afdelingen. Uiteraard binnen het uitvoerende uitvaartwerk. Zo kan er meegelopen worden met uitvaartverzorgers. Daarnaast zijn er stagemogelijkheden binnen de marketing- en financiële afdeling. Tevens zijn wij altijd bereid om binnen ons uitgebreide netwerk in de uitvaartbranche, ook bij toeleveranciers, rond te vragen naar mogelijkheden voor iemand.

Kennismaken?

Heeft u vragen over ons label ‘Sociale uitvaarten’? Ziet u ook de voordelen van het hebben van één kwalitatief & prijsgunstig loket waar u terecht kunt met alle sociale uitvaarten binnen uw gemeente? Of wilt u een kennismakingsgesprek? Bel dan naar 085 - 401 81 23 (24/7), stuur een e-mail naar uitvaartverzorging@meride.nl of vul het contactformulier in.

Confidental Infomation