Persbericht: De 5 trends in uitvaarten voor 2015

Zelfbewustzijn, milieuvriendelijk, duurzaamheid, eigen inbreng en maatwerk. Meride Uitvaartverzorging merkt dat in toenemende mate de consument zich bewust wordt dat niet de verzekeraar maar hijzelf de bepalende is door welk bedrijf hij de uitvaart laat verzorgen. De bewuste consument informeert naar mogelijkheden en vraagt offertes aan. Een milieubewuste uitvaart en een graf op een natuurbegraafplaats komen steeds vaker voor. Meer zelf regelen en speciale wensen voor de plechtigheid zijn aspecten van een uitvaart die consumenten in toenemende mate willen.

Artikel verder lezen
Persbericht: De 5 trends in uitvaarten voor 2015

1. Uitvaartverzekeraars vaker buiten spel

Veel mensen hebben een uitvaartverzekering. Echter, in toenemende mate wordt de consument zich bewust dat hij de uitvaart (hoogstwaarschijnlijk) door een uitvaartbedrijf naar keuze kan laten uitvoeren. Immers, in 95% van de verzekeringen is men helemaal niet verplicht om zaken te doen met de verzekeraar zelf. Wat meespeelt is dat veel consumenten liever kiezen voor het kleinschalige en persoonlijke karakter dat juist onafhankelijke uitvaartbedrijven bieden.

2. Groeiende vraag naar milieuvriendelijke producten

Bewustwording zorgt ook voor een toenemende vraag naar milieubewuste uitvaarten. Niet alleen milieuvriendelijke uitvaartkisten, maar ook milieuvriendelijk drukwerk, vervoer en zelfs bloemkeuze heeft steeds meer de voorkeur. Frank van Splunter, Commercieel Manager bij uitvaartkistenfabriek Bogra: “Door de grote vraag naar Eco uitvaartkisten hebben wij ons assortiment op dat vlak met meer dan 16 modellen uitgebreid”.

3. Natuurbegraafplaatsen meer in trek

De vraag naar een natuurgraf neemt sterk toe. Er zijn een aantal voordelen aan verbonden. Het graf is eeuwigdurend, dit in tegenstelling tot graven op gewone begraafplaatsen. Onderhoud is niet nodig, zelfs niet gewenst. Het graf dient op te gaan in de omgeving. De kosten voor een natuurlijk graf zijn globaal genomen niet veel hoger dan een regulier graf. Op dit moment zijn er een tiental natuurbegraafplaatsen in Nederland. Meride verwacht in 2015 een uitbreiding van dit aantal.

4. Consumenten regelen meer zelf

Steeds vaker heeft de consument de wens om de uitvaart of delen daarvan, zelf te regelen. Het blijft belangrijk dat een ervaren persoon de familie met raad en daad bijstaat, iemand die de kwaliteit bewaakt en voorkomt dat er onherstelbare fouten worden gemaakt. Meride staat positief in deze ontwikkeling. “Het helpt in het bewust nemen van afscheid, waardoor emoties beter en sneller verwerkt worden”, aldus Ray Klos, uitvaartverzorger bij Meride.

5. Vaker speciale wensen

Standaard uitvaarten vormen steeds meer de minderheid. Op elk onderdeel zijn alternatieven te bedenken, zodat het afscheid naadloos aansluit bij wie de overledene was. Denk aan bijzondere locaties, afwijkende vormen van vervoer en zeer persoonlijke invulling van de plechtigheid. Een professioneel uitvaartbedrijf biedt die alternatieven en vertelt zonder terughoudendheid over de voor- en nadelen ervan. Algemeen Directeur Meride Uitvaartverzorging: “Maatwerk voor elke uitvaart, van klein tot groot, is de doelstelling van Meride voor 2017.”

Noot voor de redactie

Meride is een nieuwe en eigentijdse landelijke speler in de uitvaartzorg. Meride is onder andere opgericht om een een ‘helend systeem’ te zijn. Daar bedoelen we mee dat alles wat en hoe Meride het doet er op gericht is om aan het proces van verwerking bij te dragen. Meride is een van de zeer weinige landelijke spelers die intern niet werkt met een bonuscultuur. Onze uitvaartverzorgers worden niet afgerekend op hoeveel ze aan kwetsbare, rouwende families hebben weten te verkopen. Ze adviseren, schetsen opties, stellen glasheldere offertes op en laten de klant beslissen. Meride vindt het uiterst belangrijk dat één en dezelfde uitvaartverzorger de familie bijstaat en deze mag net zoveel uren maken als nodig zijn om de familie met volle tevredenheid op de uitvaart terug te kunnen laten kijken. Met toegewijde vakmensen zorgen wij, voor een nette prijs, tot in de details voor alle aspecten van de uitvaart. Dit doen wij vanuit onze passie voor het steunen van mensen in een moeilijke periode.

Contact

Voor vragen kunt u bellen naar 085 - 401 81 23 (24/7). Eventueel kan er een afspraak voor een interview gemaakt worden met de algemeen directeur.

Brochure - Meride Uitvaartverzorging


    Meride Brochure Brochure - Meride Uitvaartverzorging
    Confidental Infomation