Hoe regel je een uitvaart bij de sociale dienst?

Iedere Gemeente bepaald zelf het beleid met betrekking tot uitvaartzorg voor haar inwoners die zelf geen tot zeer beperkte financiële middelen hebben. Indien er geen of zeer beperkte financiële middelen zijn om een uitvaart mee te betalen zijn er diverse mogelijkheden. Wij adviseren en begeleiden u richting de gemeente vanuit onze visie dat we iedereen een waardig afscheid gunnen.

Artikel verder lezen
Hoe regel je een uitvaart bij de sociale dienst?

De uitvaart wordt vergoed vanuit de wet Bijzondere Bijstand

Zijn er niet voldoende financiële middelen om een uitvaart te betalen en heeft u als directe nabestaande een uitkering via de Sociale Dienst, dan kunt u er toch voor kiezen om de uitvaart zelf te regelen. U kunt dan een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand. De Sociale Dienst zal u dan een bedrag lenen. Bij het kantoor van de Sociale Dienst in uw woonplaats kunt u daarvoor een aanvraag doen.

Bijzondere bijstand

Per gemeente is het te vergoeden bedrag van de Bijzondere Bijstand voor een uitvaart verschillend. Ook verschilt het per gemeente of ze hier aan meewerken. De Sociale Dienst moet wel eerst de kostenbegroting van Meride hebben goedgekeurd. Wij maken deze begroting voor u op en verwerken daarin alle factoren die het slagingspercentage voor u vergroten. Het bedrag van de bijzondere bijstand wordt niet aan u als nabestaande uitgekeerd maar direct overgemaakt naar Meride. U zult het geleende bedrag waarschijnlijk aan de gemeente terug moeten betalen. Of de gemeente dit eist verschilt per gemeenten en per geval. Eventueel worden de kosten voor de uitvaart in termijnen op uw uitkering ingehouden. De meeste sociale diensten geven hier binnen een dag uitsluitsel over. Het grote voordeel van deze route is dat u veel touwtjes zelf in handen houdt over hoe u de uitvaart wilt.

De uitvaart wordt vergoed door de gemeente / sociale dienst

Het kan zijn dat de nalatenschap van de overledene niet toereikend is voor de bekostiging van de uitvaart en dat er geen nabestaanden zijn. Een uitvaart van gemeentewege zullen wij altijd indien mogelijk op een gemeentelijke begraafplaats of in een gemeentelijk crematorium laten plaatsvinden. De kosten van de uitvaart worden volledig door de gemeente betaald.

De uitvaart wordt betaald uit de nalatenschap van de overledene

Soms hebben de nabestaanden geen geld maar de overledene wel. De kosten van de uitvaart worden dan, indien dit mogelijk is, betaald uit de nalatenschap van de overledene. Levert dat niet genoeg op dan kan de gemeente aankloppen bij wettelijk bepaalde groepen bloed- en aanverwanten: ouders, wettige en natuurlijke kinderen, aangetrouwde kinderen, schoonouders en stiefouders.

Het komt regelmatig voor dat de familie wel de uitvaart wil regelen voor een familielid maar niet opgezadeld wil worden met diens schulden. In deze gevallen bestaat de mogelijkheid bij de notaris een verklaring te tekenen voor beneficiaire aanvaarding de erfenis. Met andere woorden: men draait niet op voor de schulden van de overledene maar als er nog geld overblijft, komt dit wel de nabestaanden ten goede.

Wilt u meer informatie of een kostenbegroting aanvragen?

U kunt bij Meride altijd informatie over bovenstaand of een kostenbegroting aanvragen voor een uitvaart vanuit de wet Bijzondere Bijstand. Bel naar 085 - 401 81 23 (24/7) en we gaan voor u aan de slag.

Brochure - Meride Uitvaartverzorging


    Meride Brochure Brochure - Meride Uitvaartverzorging
    Confidental Infomation