Hoe om te gaan met de online nalatenschap van een overledene?

Voor veel mensen maakt de online wereld vandaag de dag ook een deel uit van hun leven. Wanneer er iemand komt te overlijden, wat gebeurt er dan met al die informatie? Uit onderzoek blijkt dat ruim 59% van de Nederlanders er nooit over na heeft gedacht wat er met zijn of haar profiel moet gebeuren na overlijden. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Artikel verder lezen
Hoe om te gaan met de online nalatenschap van een overledene?

Social media testament

U kunt uw wensen wat betreft social media vast laten leggen in een zogenoemd social media testament. Hierin beslist u of de accounts verwijderd moeten worden of in beheer worden genomen door een familielid. Het is tevens mogelijk om dit officieel bij een notaris vast te laten leggen. Ongeveer 69% van de mensen in Nederland wil dat het digitale nalatenschap door nabestaanden wordt geregeld, maar 81% heeft niets geregeld of vastgelegd voor hun sociale online accounts.

Online rouwen

Rouwadvertenties maken steeds meer plaats voor online mededelingen van een overlijden. Binnen een korte tijd is een grote groep mensen bereikt. Het profiel van een overledene is in dat geval ook vaak nog actief zodat er een laatste groet of eerbetoon kan worden uitgesproken. Voor sommige mensen helpt dit bij de rouwverwerking. De openbaarheid van social media kan ook een keerzijde hebben. Het kan soms lastig zijn een account te sluiten waardoor er nog lange tijd berichten binnenkomen.

Confrontatie overledene

Indien nabestaanden niet op de hoogte zijn van de wensen van de overledene betreft social media of weinig kennis hebben van de online wereld, blijven profielen gewoon bestaan. Wordt er geen actie ondernomen, dan kan het confronterend zijn wanneer familie of collega’s geconfronteerd worden door een update zoals een verjaardag of gedeelde herinnering op Facebook.

Rol nabestaanden

Vrijwel alle social media netwerken dienen door nabestaanden op de hoogte te worden gebracht van een overlijden. Via deze weg kan het profiel vervolgens aangepast of verwijderd worden. Organisaties gaan zorgvuldig om met overlijdensmeldingen. Bij Facebook en Twitter moet een bewijs van overlijden opgestuurd worden. Bij LinkedIn kan een account gesloten worden als er voldoende informatie kan worden gegeven. Beschikt u als nabestaande zelf over een wachtwoord van een account? Dan heeft u de optie om het profiel te verwijderen. Bedenk hierbij wel dat alle activiteiten en wellicht dierbare privéberichten ook voorgoed verwijderd worden. Daarnaast is veel informatie ook privégevoelig. Om deze reden zullen organisaties nooit zelf het wachtwoord prijsgeven. Steeds meer bedrijven stimuleren om een online nalatenschap op te stellen zodat voor alle partijen duidelijk is wat er moet gebeuren met online accounts. Wij adviseren tevens om deze zaken goed te bespreken met familie en vrienden.

Brochure - Meride Uitvaartverzorging


    Meride Brochure Brochure - Meride Uitvaartverzorging
    Confidental Infomation