10 vragen aan Meride

Rond het voor-altijd-afscheid-nemen bestaan heel veel vragen. Vragen vanuit emotie, vragen vanuit zakelijk oogpunt, vragen vanuit de wens goede beslissingen te nemen. Nu of ooit. Meride heeft antwoord op al die vragen en geeft deze graag, snel en zonder enige verplichting. Sia Kreeberg, interviewer en schrijver, bijt de spits af en stelt tien vragen aan Marc Dreuning, directeur van Meride.

Artikel verder lezen
10 vragen aan Meride
 1. Welk aspect is voor Meride het meest belangrijk bij de bespreking van een uitvaart?
  Autonomie van de familie. Dat wil zeggen dat de familie, de opdrachtgever, altijd de bepalende en de beslissende is.
 2. Wat is de rol van de uitvaartverzorger in de bespreking?
  De uitvaartverzorger luistert goed, inventariseert de wensen, adviseert, wijst op eventuele gevolgen en zorgt dat de genomen beslissingen worden uitgevoerd. En natuurlijk worden de kosten die bij de beslissingen horen, duidelijk en inzichtelijk gemaakt.
 3. Wat mogen en kunnen nabestaanden doen tijdens de uitvaart?
  Nabestaanden mogen in principe alles. Wel blijf de uitvaartverzorger altijd de eind-verantwoordelijke en daarom zal deze elk detail doorgenomen en doorgesproken willen hebben.
 4. De uitvaartverzorger bespreekt niet alleen de uitvaart, maar voert hem ook uit. Waarom kiest Meride niet voor een scheiding tussen mensen die bespreken en mensen die uitvoeren?
  Wat Meride het belangrijkste vindt is wederzijds vertrouwen. Dat vertrouwen wordt opgebouwd tijdens de bespreking en in de dagen van voorbereiding. Een ander persoon de uitvaart laten begeleiden doet afbreuk aan die vertrouwensrelatie. Bij onverwachte situaties zal een ‘vreemde’ uitvaartverzorger ook nooit kunnen reageren in lijn van de familie.
 5. Op welke wijze worden de kosten van de uitvaart duidelijk gemaakt?
  Meride werkt met vaste tarieven, deze zijn op de website te lezen. Daarnaast zijn er natuurlijk kosten die pas duidelijk worden tijdens de bespreking, zoals bijvoorbeeld van de gekozen uitvaartkist, rouwkaarten, catering, etc. Binnen een dag krijgt men een begroting voorgelegd, zodat de totale kosten duidelijk zijn en de familie niet voor verrassingen komt te staan. Als er tijdens de dagen van voorbereiding andere of nog meer keuzes gemaakt worden, dan wordt de begroting direct bijgesteld.
 6. Waar moeten de uitvaartverzorgers die bij Meride werken aan voldoen?
  Allereerst heel veel ervaring. Daarbij vraagt dit vak om mensen die nuchter, duidelijk en eerlijk communiceren. Natuurlijk is inlevingsvermogen een vereiste, om bestaande wensen te kunnen vertalen naar mogelijkheden. De uitvaartverzorgers moeten creatief zijn in het aandragen van ideeën en oplossingen. Creatief in het vertalen van gevoel naar gebaar.
 7. Wat gebeurt er nadat een overlijden is gemeld bij Meride?
  De uitvaartverzorger die de familie gaat begeleiden zal om te beginnen goed luisteren en vervolgens uitleggen wat er direct nodig is en wat kan wachten. Dat eerste contact is heel belangrijk om rust te creëren en eventuele paniek weg te nemen. Elke situatie is anders, de uitvaartverzorger zal datgene doen of laten doen waar de situatie om vraagt. Als het nodig of gewenst is, dan komt de uitvaartverzorger direct naar u toe, anders wordt er een afspraak gemaakt voor tijd en plaats van bespreking.
 8. Kan iedereen gebruik maken van Meride, ook als men een verzekeringspolis heeft met bepaalde bindende voorwaarden?
  Iedereen is altijd vrij in de keuze van uitvaartzorg, wat voor verzekering men ook heeft afgesloten. Als daar toch twijfel over bestaat kan Meride u daar duidelijkheid in verschaffen. Meride kan de polissen voor u laten uitkeren, u kunt dit ook zelf doen. Ook hier is de transparante werkwijze van Meride van toepassing.
 9. Meride biedt een kennismakingsgesprek aan, wat houdt een dergelijk gesprek in en wat is het voordeel daarvan?
  U kunt bestaande wensen voorleggen, mogelijkheden inventariseren, alle vragen stellen die u heeft. Ook afspraken maken betreffende een eventuele uitvaart. Zelfs is het mogelijk dat er al een begroting opgesteld wordt, deze begroting blijft zes maanden van kracht. Van wat er besproken is worden aantekeningen gemaakt en in een brief aan u gezonden. Op het moment van overlijden zijn dan de voornaamste zaken al duidelijk, zowel voor Meride als voor u. Maar stel dat het niet klikt tussen Meride en degene die het gesprek aanvraagt, dan zijn er geen gevolgen aan verbonden. Het gesprek is geheel vrijblijvend.
 10. Tot slot, wat is de kracht van Meride?
  Meride ontzorgt. Dat wil zeggen dat elk detail van het afscheid van uw dierbare door ons serieus genomen wordt en onze volledige aandacht heeft. Vanaf het moment van de overlijdensmelding tot de dagen na de uitvaart.

Brochure - Meride Uitvaartverzorging


  Meride Brochure Brochure - Meride Uitvaartverzorging
  Confidental Infomation