Wat komt er allemaal bij kijken?

Verklaring van overlijden

Na een overlijden maakt de huisarts een verklaring van overlijden op. Met deze verklaring kan de uitvaartverzorger bij de burgerlijke stand aangifte van overlijden doen. Vervolgens kan de begrafenis of crematie geregeld worden. Woont de overledene in een instelling, dan wordt de arts automatisch bericht. Deze arts stelt een verklaring van overlijden op en hiermee kan de uitvaartverzorger bij de gemeente aangifte doen.

Bij overlijden op reis

Overlijdt iemand op reis, bel dan niet alleen de huisarts, maar ook de alarmcentrale van de reis- of zorgverzekering. Als iemand in het buitenland overlijdt, maakt de arts ter plaatse een akte van overlijden op. Uzelf of de uitvaartverzorger gaat met deze akte naar de burgerlijke stand van uw gemeente. Hier wordt een definitieve verklaring opgesteld. U kunt ook altijd contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Wanneer er geen Nederlandse diplomatieke post is, kunt u naar de ambassade van een ander EU-land.

Donorcodicil

Via de huisarts kunt u gemakkelijk achterhalen of iemand donor is. Als de overledene niet geregistreerd staat als donor, is het aan de nabestaanden om hier een beslissing over te nemen. Weet u zelf niet zeker of u donor bent? Bij het donorregister kunt u zien waarvoor u gekozen heeft.

Heeft de overledene een uitvaartverzekering?

Ga op zoek naar de gegevens van de eventuele uitvaartverzekering van de overledene. Deze heeft u nodig bij het regelen van de uitvaart. Met de meeste (in Nederland verkochte) polissen kunt u bij Meride terecht . Als de wensen van de overledene niet in een testament of wilsbeschikking staan, kunt u ze wellicht  in ordners, mapjes op de computer of lades in archiefkasten vinden. Het kan ook zijn dat de wensen niet zijn vastgelegd, maar dat er wel met naasten over gesproken is. U kunt dan mogelijk contact opnemen met intimi om te vragen of zij meer weten over de persoonlijke wensen.

Neem contact op met de uitvaartverzorger

U kunt ons dag en nacht bereiken via het gratis telefoonnummer 085 - 401 81 23 (24/7). Nadat u een overlijden bij ons meldt, komt een van onze uitvaartverzorgers naar u toe om met u de uitvaart te bespreken en u te helpen met het regelen van alle bijkomende zaken.

Bij een overlijden naar aanleiding van een ongeluk

Als iemand is overleden na een ongeluk, bel dan naast de huisarts ook de maatschappij waarbij de overledene een uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering heeft lopen.

Testament of wilsbeschikking

Had de overledene een testament of wilsbeschikking? Kijk of u het testament of de wilsbeschikking kunt vinden in de administratie van de overledene. Hier staan mogelijk diverse uitvaartwensen in. Als de overledene uitvaartwensen bij ons heeft geregistreerd, kunnen wij deze voor u opzoeken. Hier vindt u onze contactgegevens.

U heeft een akte van overlijden nodig om de overledene te mogen begraven of cremeren. Onze uitvaartverzorger kan deze akte voor u aanvragen bij de gemeente.

Rouwadvertentie

Een rouwadvertentie wordt nog steeds gezien als dé officiële mededeling bij een overlijden. In een rouwadvertentie staan de naam, geboorte- en sterfdatum van de overledene en de datum, tijdstip en locatie van de uitvaart. Daarnaast kan er een gedicht of een spreuk worden toegevoegd.
Vindt u het lastig om een rouwadvertentie op te stellen? Vraag uw uitvaartverzorger gerust om hulp. Onze medewerkers hebben veel ervaring met rouwadvertenties en -teksten en helpen u graag.

Rouwkaarten

Onze uitvaartverzorger kan u helpen met het opstellen en versturen van de rouwkaarten. Omdat een rouwkaart vaak een uitnodiging voor de uitvaart is, moet deze zo snel mogelijk opgesteld en verstuurd worden.
Door gebruik te maken van rouwpostzegels herkent de postverwerker uw kaarten als rouwpost. Ook kunt u gebruikmaken van de Rouw Verzend set van PostNL. Met deze set wordt de rouwpost met prioriteit verwerkt.

De uitvaart bespreken

Na het volgen van bovenstaande stappen neemt onze uitvaartverzorger de uitvaart met u door. Wie verzorgt de uitvaart? Wat is de dag, het tijdstip en de locatie van de begrafenis of crematie? Wat zijn de kosten? Zijn er bijkomende kosten? Andere aandachtspunten zijn de catering, aanvullende wensen, beeld- en geluidsmogelijkheden. Kortom, alles wordt met u doorgenomen zodat de uitvaart geheel naar wens geregeld wordt.

Kennismakingsgesprek inplannen

Confidental Infomation