Testament

In een testament of codicil kunt u uw laatste wil laten vastleggen. Een testament kunt u laten opmaken bij de notaris en is alleen nodig als u wilt afwijken van de wet. Hieronder leest u in welke gevallen een testament al dan niet nodig is.

Geen testament nodig

Een testament is niet nodig wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en u alles wilt nalaten aan uw partner en kinderen. Wanneer u overlijdt, wordt uw erfenis over hen verdeeld. Houd er wel rekening mee dat uw kinderen hun deel van de erfenis pas kunnen opeisen wanneer uw partner ook overlijdt.

Wel een testament nodig

Wilt u uw erfenis op een andere manier achterlaten, bijvoorbeeld als u uw kinderen meteen hun deel wilt geven of als u specifieke wensen heeft betreffende de verdeling van uw erfenis, dan is een testament wel nodig. Ook als u of uw partner uit het buitenland komt, een van u een eigen bedrijf heeft, als u kinderen uit een eerdere relatie heeft of als er binnen de familie problemen spelen, is het verstandig om een testament op te maken.

Testament aanpassen

U kunt uw testament altijd aanpassen. Uw notaris maakt dan een nieuw testament op en meldt dit vervolgens bij het Centraal Testamentenregister. Wij raden u aan om met enige regelmaat te controleren of uw testament nog bij uw wensen past. Voor advies over aanpassingen kunt u terecht bij uw notaris.

Een testament blijft altijd geldig. De notaris die uw testament opstelt, meldt uw testament bij het Centraal Testamentenregister.

Indien u een testament wilt opvragen in het centraal testamentenregister dan moet u een uittreksel uit de overlijdensakte hebben (aangifte van overlijden moet dus al gedaan zijn) en dan duurt het nog ongeveer een week voor u bericht krijgt. Daar kunt u niet op wachten met de uitvaart. Het is dus niet verstandig in een testament te laten opnemen of men begraven of gecremeerd wilt worden. Dit kan beter vastgelegd worden in een wilsverklaring.

Confidental Infomation