Joodse uitvaart

Over het hele land verspreid wonen mensen die wel van joodse afkomst zijn, maar niet volgens de geboden leven. Men is bijvoorbeeld getrouwd met een niet-joods iemand, of men is door wat voor reden dan ook, nooit opgevoed in de joodse traditie. Er is dan ook geen lidmaatschap bij een joodse gemeente. Zo’n lidmaatschap geeft onder andere de zekerheid dat men volgens de joodse tradities begraven zal worden. Aan het einde van het leven is er soms sprake van bezinning, heimwee, verlangen naar de oude normen en waarden, de oude rituelen. Meride Uitvaartverzorging kan aan deze mensen, mensen die niet praktiserend joods zijn, maar zich wel bewust zijn van hun wortels in de geschiedenis, een uitvaart bieden die vorm krijgt naar de joodse rituelen.

Joodse uitvaart

Uw Joodse uitvaart in zorgzame en ervaren handen

In de joodse traditie is men eerst en vooral verbonden aan het leven. Een begrafenis regelen zolang de betreffende nog leeft, zelfs als hij of zij stervende is, wordt dan ook niet gedaan. ‘Tot over 120 jaar’, is een bekende joodse uitspraak die aangeeft hoezeer men hecht aan het leven.

Joodse uitvaart bij lidmaatschap

Wanneer iemand als lid van een joodse gemeenschap komt te overlijden, dan wordt er een beroep gedaan op de chevra kadiesja (heilige groep). Dit zijn mensen die de overledene ophalen van het sterfhuis en verzorgen volgens vaste joodse rituelen. De hele uitvaart, vanaf het moment van overlijden tot en met de begrafenis wordt dan over het algemeen door het Joods Begrafeniswezen geregeld. Deze onderneming verzorgt vooral begrafenissen op de begraafplaats te Muiderberg en Ouderkerk aan de Amstel. Een rol voor een algemeen uitvaartbedrijf is hier niet aan de orde.

Joods georiënteerde uitvaart, zonder lidmaatschap

Meride Uitvaartverzorging is op de hoogte van de voornaamste joodse rituelen:

 • Direct na het overlijden wordt een raam op een kier gezet en een lichtje aangestoken, de ziel zal zijn weg kunnen vinden naar de eeuwigheid.
 • Een arts stelt het overlijden vast en vult de benodigde papieren in. De overledene wordt uit respect direct toegedekt met een laken en wordt niet meer getoond aan de familie. De ziel heeft het lichaam verlaten, de dode is niet meer die hij bij leven was.
 • De Meride Uitvaartverzorger zal de overledene laten overbrengen naar een koelruimte waar ook de mogelijkheid tot verzorgen is.

Het regelen van de begrafenis

De Meride uitvaartverzorger zorgt voor de benodigde papieren en zorgt dat het verlof tot begraven op tijd in zijn bezit is. Want zodra het mogelijk is, het liefst direct na de wettelijke verplichte termijn van 36 uur na overlijden, zal de overledene worden begraven, tenzij het sabbat of een feestdag is.

Vanwege deze korte termijn worden er geen rouwkaarten verstuurd. Men stelt elkaar via telefoon of mail op de hoogte van het overlijden en het tijdstip van de uitvaart.

Meer informatie over joodse uitvaart

 • De verzorging: Indien de familie of vrienden zelf de verzorging op zich wil nemen, dan kan dat. Meride Uitvaartverzorging zal alle assistentie verlenen die nodig is. De familie kan bijvoorbeeld een rituele wassing uitvoeren volgens de joodse traditie, dus het lichaam bedekt laten met lakens en het met warm water overgieten. Vervolgens onder de bedekking de overledene kleden in een eenvoudig katoenen doodshemd.
  • Mocht de familie dit willen overlaten aan de medewerkers van Meride, dan garanderen wij dat een en ander met groot respect voor het lichaam zal worden uitgevoerd. Alleen datgene dat de familie wil dat er gebeurt, zal ook gebeuren. Het gezicht zal bedekt blijven.
  • Na de aankleding in het katoenen gewaad wordt de overledene in een eenvoudige ruwhouten kist gelegd, een kist zonder binnenbekleding. Meride heeft een ruim assortiment uitvaartkisten, waaronder een onbewerkt houten kist. Als men daarover beschikt, kan er wat aarde uit Israël in de kist worden gelegd of gestrooid.
 • De Joodse begrafenis: Er kan gebruik gemaakt worden van een aula om voor de begrafenis een toespraak over de dode te houden. De overledene wordt geprezen om wie hij was en zijn overlijden wordt betreurd. Bloemen en muziek hebben geen toegevoegde waarden volgens de joodse traditie, maar als de familie dit wil is zij uiteraard vrij in haar keuze hiervoor.
  • Na een sobere plechtigheid in de aula wordt de kist op een rijdende baar geplaatst en naar het graf gereden, of zij wordt gedragen door de familie. Familieleden zetten de kist op het graf laten deze ook dalen. Mocht dit bezwaarlijk zijn, dan zorgt Meride Uitvaartverzorging voor dragers die dit professioneel en respectvol uitvoeren. Daarna scheppen de familieleden en de aanwezigen om beurten wat zand op de kist. Na elke handeling wordt de schep teruggezet, de volgende pakt deze zelf weer op, dus de schep wordt niet doorgegeven. Iedereen neemt hieraan deel tot het graf gevuld is.
 • Na de begrafenis: Als de begrafenis ten einde is gaat de familie naar huis. Er is nu tijd om te condoleren en te rouwen en te troosten. In de korte periode tussen overlijden en begraven is er weinig ruimte voor het persoonlijke verdriet, het accent ligt dan vooral op het respect voor de overledene. Na de begrafenis is alle aandacht voor de nabestaanden en hun rouw.
 • Cremeren: In de joodse traditie is cremeren verboden, immers men leeft vanuit een vast geloof in de lichamelijke wederopstanding. Toch is er een aantal mensen van joodse komaf dat bewust kiest voor een crematie. Dit als uiting van hun verbondenheid met de mensen die in de holocaust na vermoord te zijn geworden, zijn verbrand.

Belangrijke regels binnen de Joodse cultuur bij overlijden:

 • Na het overlijden kijkt men de overledene niet meer aan, het gezicht wordt bedekt
 • Bij de lichamelijke verzorging blijft het lichaam bedekt met lakens
 • Het lichaam wordt gekleed in een eenvoudig katoenen gewaad
 • Het lichaam wordt in een ruwhouten kist gelegd, zonder binnenbekleding
 • De overledene wordt zo eenvoudig mogelijk begraven
 • De begrafenis dient zo snel als mogelijk worden uitgevoerd (na 36 uur)
 • De familie heeft een leidende rol bij de begrafenis
 • De hele uitvaart is sober van karakter
 • Cremeren is een uitzondering
Bespreking uitvaart
9,2

746 beoordelingen

98% beveelt Meride uitvaart aan

★★★★★★★★★★

Betere uitvaart, betere prijs

 • Ten opzichte van Dela, Yarden of Monuta zijn wij tot 40% goedkoper*
 • Uw naturapolis is zelfs 10% meer waard

En goed om te weten: klanten waarderen ons met een 9,2.

Jaja, dat zal wel … (check hoe ‘t zit)

* gebaseerd op informatie op website van Dela, Yarden en Monuta en afhankelijk van het gekozen product/aanbieder

Confidental Infomation