Na hoeveel dagen begrafenis

Meride Kennisbank

Wanneer iemand komt te overlijden staat de tijd tussen dit moment en een begrafenis of crematie vast. Dit is opgenomen in artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging.

Artikel verder lezen
Basis begrafenis

Hierin staat dat een crematie of begrafenis niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Uiterlijk dient de uitvaart op de zesde werkdag na de dag van het overlijden plaats te vinden. Het weekend en feestdagen worden niet meegerekend als werkdagen.

Uitzondering op de normalen tijden

In bepaalde gevallen mag er worden afgeweken van de eerder genoemde termijnen. Dit is opgenomen in artikel 17 van de Wet op lijkbezorging. De burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt mag na het advies van een arts een andere termijn stellen. De afdeling Burgerzaken van een gemeente geeft vaak zonder probleem dan voor een ander termijn verlof. Dit kan zijn om godsdienstige redenen of wanneer familie uit een ander land de uitvaart bij wenst te wonen. Indien nabestaanden een kortere termijn dan de vastgestelde 36 uur willen, is er toestemming van de officier van justitie nodig.

Verlof bij overlijden

Wanneer er een naaste of familielid overlijdt heeft u als werknemer recht op verlof om de uitvaart bij te wonen. Dit recht wordt geregeld in het korte verzuimverlof rondom calamiteiten of in uw cao. Indien er een cao is, gaat dit boven de afspraken die vastgelegd zijn in de wet. In de cao staat dat er bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad u recht heeft op vier dagen verlof. Voor bloed- of aanverwanten in de tweede graad geldt twee dagen verlof. Dit is vanaf het moment van overlijden tot de uitvaart.

Bloed- en aanverwanten

Het verlof geldt voor bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn. Dit zijn:

 • Ouders en adoptieouders
 • Broers en zussen
 • Kinderen en adoptiekinderen
 • Grootouders
 • Kleinkinderen
 • Ouders en adoptieouders van partner
 • Kinderen en adoptiekinderen van de partner
 • Grootouders van de partner
 • Kleinkinderen van de partner
 • Broers en zussen van de partner
 • Partner van de kinderen
 • Partner van de adoptiekinderen

Eerste en tweede graad bloed- en aanverwanten

Eerste graad:

 • Ouders en kinderen

Tweede graad:

 • Broers en zussen
 • Grootouders
 • Kleinkinderen

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord. Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar onder nummer 085 - 401 81 23 (24/7).

Of vraag vrijblijvend een offerte

Waarom Meride?

Onze uitvaartverzorgers doen hun werk vanuit hun passie voor het steunen van mensen in een moeilijke periode. Ze zijn betrouwbaar, integer en geven u precies de zorg die u wenst.

Meer over Meride lezen

9,2

746 beoordelingen

98% beveelt Meride uitvaart aan

★★★★★★★★★★

Brochure - Meride Uitvaartverzorging


  Confidental Infomation