Euthanasie

Meride Kennisbank

Het woord euthanasie komt uit het Oudgrieks en betekent ‘de goede dood’. De patiënt wordt door een arts eerst in coma gebracht en daarna volgt een injectie waardoor de ademhaling stopt.

Artikel verder lezen
Euthanasie

De patiënt slaapt dus rustig in en merkt niets van het overlijden zelf. Euthanasie kan thuis plaatsvinden, echter wanneer er geen arts gevonden wordt die bereid is om de euthanasie te voltrekken, kan men ook gebruik maken van een levenseindekliniek.

Euthanasie is vastgelegd in de euthanasiewet en moet altijd door een arts worden voltrokken. Er zijn zorgvuldigheidseisen vastgesteld waaraan de arts zich moet houden, anders is het beëindigen van iemands leven strafbaar, ook al is het iemands innigste wens.

Slechts de patiënt zelf kan om euthanasie vragen, familie is daartoe niet bevoegd. Euthanasie is schriftelijk vast te leggen vanaf de leeftijd van zestien jaar, ook als men nog in goede gezondheid verkeert.

Alternatief voor euthanasie

  • Afzien van medische behandeling. Maar dat zal lijden niet voorkomen.
  • Geen eten en drinken meer geven. Een moeilijk besluit, zeker voor de nabestaanden.
  • Palliatieve sedatie.

Dit laatste, palliatieve sedatie, gebeurt ook slechts door de arts. De patiënt krijgt slaapmiddelen toegediend en zal binnen enkele dagen komen te overlijden. Het is geen euthanasie omdat er geen sprake is van actief beëindigen van het leven. De patiënt wordt zo comfortabel mogelijk gehouden tot het einde daar is.

Euthanasie is nog niet het einde

Iemand binnen uw familie heeft gekozen voor euthanasie. Het bewust laten beëindigen van zijn of haar leven. Euthanasie als definitief einde. Echter voor de nabestaanden is euthanasie niet het einde, zij moeten door. In feite worden zij voortbestaanden. Er moet immers na de euthanasie nog een afscheid, een uitvaart geregeld worden. Alle kennis en kunde van Meride staat u daarbij ter beschikking. Meride zorgt voor een soepele overgang, van euthanasie naar een waardig en respectvol afscheid.

Voor de euthanasie

Wanneer de keuze voor euthanasie gemaakt wordt, is de betrokkene in het algemeen nog goed aanspreekbaar. Is men ook genegen om over de uitvaart te spreken, dan kunnen er vragen gesteld worden. Denkt men aan cremeren of aan begraven?  Zijn er specifieke wensen die na de euthanasie ingewilligd moeten worden? En, heel belangrijk, wat wil de betrokkene absoluut niet?

Voorbespreking bij euthanasie

Het is mogelijk dat de betrokkene de uitvaart zelf wil regelen. In dat geval kunt u voor de euthanasie om een voorbespreking vragen. Met een van onze uitvaartverzorgers wordt een afspraak gemaakt en deze neemt stap voor stap de uitvaart met betrokkene door, vanaf het moment van euthanasie. Wat er is besproken wordt vastgelegd in een wilsverklaring en een uitgebreide terugkoppeling op papier.

Als betrokkene een dergelijk gesprek zelf niet wil of niet aan kan, dan kan de voorbespreking ook met de nabestaanden plaats vinden, eventueel op een ander adres. Niet alleen alle keuzes worden besproken en indien gewenst ook genoteerd, bijvoorbeeld de uitvaartkistde rouwkaart, de plaats van opbaring, de uitvaartlocatie, en de condoleance, maar ook wat er exact dient te gebeuren nadat de euthanasie heeft plaatsgevonden.

De uitvaartverzorger zal een checklist voor u achterlaten waarop vermeld staat welke zaken u al voor de euthanasie kunt regelen. Bijvoorbeeld de tekst van de rouwkaart, het samenstellen van een adressenlijst. Ook heeft hij een gids voor nabestaanden bij zich waarin u vrijwel alle informatie en adressen kunt vinden over administratieve zaken, financiën, nalatenschap, sociale uitkeringen en nog veel meer. Als u besluit dat Meride ook daadwerkelijk de uitvaart gaat regelen en uitvoeren, dan is deze gids gratis voor u.

Tevens zal de uitvaartverzorger de uitvaartverzekeringen voor u natrekken. U weet dan exact wat de hoogte van de uitkering is.

De wilsverklaring is niet bindend, dat wil zeggen dat er altijd wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de periode tot de euthanasie. Zelfs op het laatste ogenblik kunnen aanpassingen plaatsvinden.

Meerwaarde voorbespreking bij euthanasie

De grote meerwaarde van een voorbespreking bij euthanasie is vooral de rust die deze creëert. Immers, de belangrijkste vragen zijn gesteld, de belangrijkste wensen zijn kenbaar gemaakt. Het organisatorische gedeelte is duidelijk en kunt u geheel uit handen geven. De wilsbeschikking is ingevuld en wordt ook in het archief van Meride opgeslagen. Bij melding van de voltrekking van de euthanasie wordt de wilsverklaring er direct bij gepakt en de noodzakelijke handelingen conform dit formulier uitgevoerd.

Uiteraard is er tot het laatste ogenblik ruimte voor aanpassing of wijziging.

Na de euthanasie

Na het voltrekken van de euthanasie wacht u op de tweede arts. Deze arts controleert of de euthanasie volgens de geldende regels is gebeurd. De tijd tussen het voltrekken van de euthanasie en het bezoek van de tweede arts kan enkele uren bedragen. Pas nadat de tweede arts akkoord is gegaan met de euthanasie en de verplichte formulieren heeft ingevuld kunt u contact opnemen met een uitvaartonderneming

Kosten van de uitvaart

Na de voorbespreking ontvangt u met de ingevulde wilsverklaring een offerte. U kunt dan alle kosten rustig doornemen en eventuele aanpassingen doorgeven. De uitkeringen van de polissen worden daarin meegenomen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De voorbespreking is geheel kosteloos en verplicht u tot niets.

De euthanasie

Is de datum en het tijdstip van de euthanasie definitief vastgesteld, geeft u dit dan aan Meride door. De betreffende uitvaartverzorger zal er zoveel mogelijk rekening mee houden in zijn agenda. Zodra de tweede arts de formulieren heeft ingevuld kunt u Meride bellen en zullen de reeds gemaakte afspraken over verzorging en opbaring nagekomen worden.

Heeft er geen voorbespreking plaats gevonden, ook dan kunt u Meride bellen nadat de tweede arts is geweest. Desgewenst komt de uitvaartverzorger direct naar u toe om met u te overleggen wat er dient te gebeuren.

Meride ontzorgt, juist bij euthanasie

Euthanasie is een zeer indringend gebeuren. Door te kiezen voor een voorbespreking creëert u rust en ruimte in uw hoofd. Het organisatorische gedeelte is duidelijk en u kunt u dat een gerust hart aan Meride overlaten. Met de uitvaartverzorger heeft u immers de meest belangrijke zaken doorgesproken. U heeft daardoor zelf alle ruimte voor uw emoties en de emoties van anderen die bij een afscheid naar boven komen.

Meride ontzorgt door u duidelijk en helder antwoord te geven op al uw vragen.

Waarom Meride?

Onze uitvaartverzorgers doen hun werk vanuit hun passie voor het steunen van mensen in een moeilijke periode. Ze zijn betrouwbaar, integer en geven u precies de zorg die u wenst.

Meer over Meride lezen

9,2

746 beoordelingen

98% beveelt Meride uitvaart aan

★★★★★★★★★★

Brochure - Meride Uitvaartverzorging


    Confidental Infomation