Dankbetuigingen

Meride Kennisbank

Na de uitvaart is het een goede gewoonte om via een kaartje degenen die bij de uitvaart aanwezig waren, te bedanken. De adressen hiervoor zijn verzameld in een condoleanceregister of op aparte condoleance kaartjes.

Artikel verder lezen
Voorbereiding bij euthanasie

Bij Meride Uitvaartverzorging heeft u namelijk de keuze tussen een condoleanceregister of persoonlijke condoleancekaartjes.

Het register is uitsluitend bedoeld voor namen en adressen en ligt in de ontvangstruimtes bij de condoleance, de kerkdienst, bij de uitvaart zelf en na afloop van de plechtigheid in de koffiekamer. De uitvaartverzorger zorgt dat er voldoende registers, blaadjes en pennen zijn. Na afloop van de uitvaart krijgt u dit register door de uitvaartverzorger overhandigt.

Kiest u voor condoleancekaartjes dan heeft u de mogelijkheid om deze met de rouwkaart mee te sturen. De kaartjes zijn op dun, licht glanzend papier gedrukt en bieden naast enkele regels voor het adres, ook ruimte om een herinnering of een paar persoonlijke zinnen te schrijven. De genodigden kunnen thuis in alle rust hun woorden kiezen en opschrijven, het kaartje wordt meegenomen naar de uitvaart en in de daarvoor bestemde verzamelbox gedaan. U kunt er ook voor kiezen om deze kaartjes in plaats van een register in de ontvangstkamers neer te laten leggen. Uw uitvaartverzorger overhandigt u na afloop van de uitvaart de kaartjes in een fraaie doos.

Dankbetuigingen versturen

Dankbetuigingen kunt u via uw uitvaartverzorger regelen en worden over het algemeen twee tot zes weken na de uitvaart verzonden. Uiteraard bent u geheel vrij wat u op het kaartje zet. Ook hier zal uw uitvaartverzorger zeker goed advies en aanwijzingen kunnen geven.

Om u een idee te geven wat er zoal aan teksten mogelijk is, vindt u hieronder een ruime selectie.

Dankbetuiging social media

Vandaag de dag hebben veel mensen een persoonlijk profiel op Facebook en LinkedIn. Nabestaanden kunnen ervoor kiezen om na een overlijden het profiel af te sluiten. Sommige mensen kiezen er juist voor om het profiel in stand te houden zodat het kan fungeren als digitale gedenkplaats. Een persoonlijk profiel biedt voor nabestaanden ook de mogelijkheid om een dankbetuiging te plaatsen. Dit kan in de vorm van een danktekst of er kunnen citaten geplaats worden van uitspraken van tijdens de uitvaart. Tevens kunnen hier foto’s en/of video’s geplaatst worden van de uitvaart. U bepaalt zelf als nabestaanden wat er wel of niet geplaatst wordt. Een ander voordeel van een persoonlijk profiel is dat mensen uit de contactlijst reacties achter kunnen laten. Naast deze twee profielensites zijn er ook nog Instagram en Twitter. Een Instagram account kan in stand worden gehouden omdat deze vaak vol staat met persoonlijke foto’s. Dit kan voor nabestaanden een fijne plek zijn om herinnering op te halen.

Uitvaart tv

Indien er een video is gemaakt van de uitvaart kan er ook voor gekozen worden deze gratis te verspreiden via uitvaarttv.nl. Op de website vindt u een video hoe u dit kunt doen. Families kiezen er steeds vaker voor om de uitvaart van een dierbare hier op te plaatsen. In het begin van de video kan een tekst in beeld worden gebracht met een dankbetuiging. Wilt u een sfeervolle rapportage van de uitvaart, maar beschikt u niet over een videocamera? U kunt contact opnemen met het camerateam van uitvaart.tv. Zij bespreken vervolgens uw wensen en zorgen dat er een waardevolle herinnering wordt gemaakt van het leven van uw dierbare.

Een dankbetuiging schrijven

U kunt, net als bij een rouwbericht, een dankbetuiging zo persoonlijk maken als u wenst. Er zijn hier geen concrete regels aan verboden. Vaak is de tekst wel kort, namelijk een paar zinnen. Voor de opbouw geven we u graag wat tips.

 • Dankbetuiging per post. In de eerste zin spreekt u uw dank uit. Bijvoorbeeld: Bedankt voor de belangstelling die wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn/onze vrouw/man/moeder/vader. Vervolgens noemt u de naam van de overledene en schrijft u wat deze steun voor u betekende. Voor de ondertekening kan er gekozen worden voor alle namen van de gezinsleden of de familienaam. Als laats wordt de plaats en datum geschreven.
 • Dankbetuiging in de krant. Een betuiging in dit medium begint u met een algemene aanhef omdat u niet één, maar meerdere personen aanspreekt. Noem de naam van de overledene en wederom beschrijft u wat de steun heeft betekend voor u. In dit geval wordt er vaak afgesloten met de familienaam en onderaan wordt de plaats en datum geschreven.

Bedankkaartjes

Een andere mogelijkheid waar veel voor gekozen wordt is om via internet een bedankkaart te ontwerpen en te versturen. Weet u niet goed wat voor tekst u op de kaart moet plaatsen? Geen probleem, op vrijwel iedere website zijn voorbeeldteksten te vinden zodat u zeker weet dat u uw dank goed onder woorden brengt.

Voorbeeldteksten voor dankbetuigingen

 1. Wij zijn u heel dankbaar voor de wijze waarop u hebt meegeleefd tijdens de ziekte en na het
  overlijden van onze lieve …………………..
  Het heeft ons getroost en gesteund in deze verdrietige tijd.
 2. Wat fijn dat u zo heeft meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve…….
  Het heeft ons zo getroost en gesteund in deze verdrietige tijd. Dank daarvoor.
 3. In de afgelopen weken hebben mogen ervaren dat velen met ons mee voelden toen onze lieve ……………. zo plotseling overleed. Voor al die blijken van meeleven willen wij u hartelijk danken.
 4.  Het waren verdrietige weken toen onze lieve … zo plotseling overleed, maar dat er zo velen met ons mee voelden, dat heeft ons goed gedaan.  Hartelijk dank daarvoor.
 5. Het is ons niet mogelijk om u allen persoonlijk te bedanken voor de steun en belangstelling na het overlijden van onze lieve ……………. Met dit kaartje betuigen wij u hiermee onze oprechte dank.
 6. Iedereen persoonlijk bedanken voor alle steun en betrokkenheid na het overlijden van onze lieve ….  is onmogelijk. Dit kaartje vertolkt onze oprechte dank.
 7. Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost, dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies. Moge ……. lang in ons aller herinnering blijven voortleven.
 8. Wat gaf het ons veel troost en steun, dat u zich allemaal zo betrokken voelde bij dit grote verlies. Wij hopen en vertrouwen dat …..  heel lang in onze herinnering zal blijven voortleven.
 9. Na het overlijden van ……………….. mijn man en onze papa, op xx februari xxx, willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle reacties. De belangstelling was overweldigend en hartverwarmend. Het doet ons goed om te weten dat ……… door zo velen werd gewaardeerd om wie hij was.
 10. Na het overlijden van ….,  mijn man en onze papa, op xx februari xxxx, ontvingen wij zoveel reacties. Die betrokkenheid was zowel overweldigend als hartverwarmend. Dat hij door zo velen werd gewaardeerd om wie hij was doet ons zo goed! Hartelijk dank allemaal.
 11. Graag willen we u dankzeggen voor het medeleven, de bloemenhulde en de troost die we mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve ………………..
 12. Dank jullie wel voor het meeleven, voor al die prachtige bloemen en voor de warme troost die wij van jullie kregen na het overlijden van onze lieve …
 13. Helaas is het voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden van mijn lieve man en onze vrolijke vader …………………..
  Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve brieven en kaarten ons erg goed gedaan hebben en een grote steun voor ons zijn.
 14. Helaas is het niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme meeleven dat wij ondervonden na het overlijden van mijn lieve man en onze vrolijke vader…..
  Maar wij willen graag laten weten dat al die mensen, bloemen, brieven, kaarten ons zo goed gedaan hebben en ons echt hebben gesteund. Dank jullie wel.
 15. Na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa ………………. was het fijn om te merken dat ook in verdrietige tijden er zo velen waren die met ons meeleefden.
  Graag willen wij u hiervoor hartelijk bedanken. Het was voor ons een grote troost te merken hoe velen hem als een goed mens hebben leren kennen en waarderen. Moge hij zo in onze herinnering voortbestaan.
 16. Dat zo velen geraakt zijn door het overlijden van mijn lieve vrouw en onze fantastische moeder …………………… heeft ons diep ontroerd.
  Wij willen u dan ook graag bedanken voor alle belangstelling en meeleven, zowel tijdens haar ziekte als na haar overlijden.
 17. Hierbij willen we iedereen bedanken voor alle kaarten, brieven en bloemen, telefoontjes, steun en warmte na het moeilijke verlies van onze lieve ……………….
 18. Het doet nog steeds zoveel pijn… maar de grote belangstelling, in welke vorm dan ook, die wij van zeer velen mocht ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa………………….. maakt het verdriet dragelijker. Onze hartelijke dank daarvoor.
 19. Het is ongelooflijk stil en leeg, maar mooi zijn de herinneringen aan mijn lieve vrouw …………………………..
 20. Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven in welke vorm dan ook, ondervonden na het plotseling overlijden, betuigen wij onze oprechte dank.
 21. Voor alle betrokkenheid en medeleven, in welke vorm dan ook, die ik mocht ondervinden na dit plotselinge overlijden, wil ik jullie hartelijk dank zeggen.
 22. We missen mijn lieve man, onze onvergetelijke vader en opa………………….nog elke dag van de week, maar gesteund door de warmte van onze familie, vrienden en kennissen proberen wij met ons leven verder te gaan.
  We hadden graag een ieder persoonlijk bedankt voor het medeleven in ons verdriet, maar om niemand te vergeten doe ik dit, namens mijn kinderen en kleinkinderen, op deze wijze.
 23. Diep getroffen zijn wij door de overweldigende belangstelling, in welke vorm dan ook, welke wij hebben ondervonden, zowel tijdens het ziek-zijn als na het overlijden van mijn allerliefste vrouw en onze liefste moeder …………………… Hiervoor onze oprechte dank.
 24. We zijn ontroerd door het intense meeleven, op zo vele manieren, zowel tijdens de ziekteperiode als na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder…..
  Hartelijk, hartelijk dank allemaal.
 25. Hoewel de grote leegte en het gemis blijven, doet het ons goed te weten dat ……….. niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.
 26. Bedankt lieve mensen, voor alle steun en meeleven die onze kant opkwamen na het zo plotseling overlijden van ………………….. Het geeft ons de kracht, de verpletterende werkelijkheid te weerstaan.
 27. Lieve mensen,
  Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor de warme belangstelling gedurende het langdurig ziek zijn van …………………… en tijdens zijn laatste afscheid.
  Zoveel mensen, bloemen, kaarten, lieve woorden en al die armen om ons heen!
 28. Samen met ons hebben jullie afscheid van ….. genomen op een manier waaraan wij altijd in liefde zullen terugdenken.
 29. Lieve mensen,
  Uw aanwezigheid bij de uitvaart, uw kaarten, brieven, telefoontjes en bezoekjes na het overlijden van onze lieve ……………………. hebben ons diep ontroerd.
  Wij ervaren dit als een grote steun bij het verwerken van het grote verlies.
  Hartelijk dank daarvoor.
 30. Lieve mensen,
  Het is ongelooflijk fijn, te voelen en te weten, dat zoveel mensen van je houden of je willen troosten en de moeite nemen om afscheid te nemen van de man die je dierbaar was. Het is daarom ook onmogelijk voor ons om alle mensen persoonlijk te bedanken, hoe graag we dat ook zouden willen. Vandaar dat we langs deze weg iedereen hartelijk danken die ons gesteund hebben, op wat voor manier dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze o zo dierbare ………………….
 31. Met liefde denken wij elke dag weer aan ……………………
  Hartverwarmend waren alle handen, zoenen, lieve woorden, bloemen en kaarten. Indrukwekkend was het afscheid, dat we met zo velen konden delen. Hiervoor willen we iedereen bedanken. Het geeft ons de kracht om verder te gaan.
 32. In ons verdriet om het heengaan van mijn vrouw, onze moeder en oma …………………hebben wij veel blijken van liefde en medeleven ontvangen.
  Hiervoor zijn wij u heel erg dankbaar.
 33. Graag willen wij u dankzeggen voor het medeleven, de bloemenhulde, en de troost die we mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve ………………….
 34. Wij willen graag iedereen bedanken die ons een warm hart heeft toegedragen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dochter en mijn zusje …………………. De gedachte hieraan geeft ons de kracht en de moed de draad van het leven weer op te pakken.
 35. Tranen en leegte…Maar ook liefde en warmte hebben wij gevoeld, ons gegeven door een kaart, of door er gewoon voor ons te zijn na het overlijden van mijn fantastische vrouw en onze lieve, zorgzame mamma …………………….
  Aangezien het onmogelijk is iedereen daarvoor persoonlijk te bedanken, betuigen wij op deze wijze onze oprechte dank.
 36. Samen met ons hebben veel mensen stilgestaan bij het leven en overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma ……………………. Wij willen u hartelijk danken voor de manier waarop u ons tot steun bent geweest.
 37. Overweldigend was uw medeleven, nadat zo plotseling van ons werd ontnomen ………………
 38. Het heeft ons bijzonder goedgedaan dat …. bij zo velen geliefd was en door zo velen gewaardeerd en gerespecteerd werd. Uw warme betrokkenheid gaf ons enorm veel steun en zal ons helpen met het grote gemis en verdriet leren om te gaan.
  Zó talrijk waren de diverse blijken van medeleven, dat het langs deze weg slechts mogelijk is om u allemaal daarvoor van harte te bedanken.
 39. Zoveel medeleven,
  zoveel troostvolle woorden,
  zoveel liefdevolle brieven en kaarten.
  Wat hebben ze veel voor ons betekend en ons kracht gegeven om door te gaan. Het voelde en
  voelt nog steeds als een warme deken om ons heen. Het was fijn te ervaren dat u zo met ons
  hebt meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze
  dierbare en altijd zorgzame vader en geweldige opa ……………………..
  Dit zullen we nooit vergeten.
  Onze welgemeende dank hiervoor.
 40. Voor altijd in het Licht
  ……………………………………….
  Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van onze lieve vader en opa willen wij u hartelijk danken.

Waarom Meride?

Onze uitvaartverzorgers doen hun werk vanuit hun passie voor het steunen van mensen in een moeilijke periode. Ze zijn betrouwbaar, integer en geven u precies de zorg die u wenst.

Meer over Meride lezen

9,2

746 beoordelingen

98% beveelt Meride uitvaart aan

★★★★★★★★★★

Brochure - Meride Uitvaartverzorging


  Confidental Infomation