Kennisbank

In de Kennisbank van Meride vindt u informatie over de belangrijkste onderdelen van uitvaartverzorging, zoals verzekeringen, rouwkaarten, begraven, cremeren en asbestemmingen.

 • Uitvaartkisten kennisbank Meride

  Uitvaartkisten

  Het bewust kiezen van de uitvaartkist als laatste omhulling van je dierbare. Bij Meride beseffen we dat dat een zware opgave is. Wij maken die keuze lichter door onze uitvaartkisten in meerdere categoriën te verdelen.

  Lees meer
 • Voorbereiding bij euthanasie

  Dankbetuigingen

  Na de uitvaart is het een goede gewoonte om via een kaartje degenen die bij de uitvaart aanwezig waren, te bedanken. De adressen hiervoor zijn verzameld in een condoleanceregister of op aparte condoleance kaartjes.

  Lees meer
 • Thanatopraxie

  Thanatopraxie

  Sinds enkele jaren is het ook in Nederland toegestaan om een overledene door middel van een lichte balseming te behoeden voor snelle verandering van uiterlijk door het ontbindingsproces.

  Lees meer
 • Rouwstoet

  Rouwvervoer

  Een belangrijk onderdeel van de uitvaart is de rouwstoet. Meride Uitvaartverzorging is zeer ruim georiënteerd en kan in feite elke vorm van vervoer voor u regelen.

  Lees meer
 • Begrafenisondernemer

  Hoe lang duurt een begrafenis?

  Hoe lang een begrafenis duurt is afhankelijk van de keuzes die u maakt. Betreft het een kleine sobere uitvaart, dan duurt deze minder lang dan een uitgebreid afscheid met veel bezoekers.

  Lees meer
 • handshake

  Etiquette

  Hield men zich in vroeger tijden vooral aan vaste regels bij een uitvaart, in deze tijd van individualisering wordt er nogal eens van afgeweken.

  Lees meer
 • Basis begrafenis

  Na hoeveel dagen begrafenis

  Wanneer iemand komt te overlijden staat de tijd tussen dit moment en een begrafenis of crematie vast. Dit is opgenomen in artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging.

  Lees meer
 • Kledingvoorschriften

  Wat draag je op een begrafenis

  Welke kleding is gepast om te dragen op een begrafenis? U bent in principe vrij om aan te trekken wat u wilt. Er zijn wel een aantal ongeschreven regels waar rekening mee gehouden dient te worden.

  Lees meer
 • Begrafenis boeket

  Begrafenis boeketten

  Welke bloemen zijn het meest geschikt voor een begrafenis of crematie? Het is een vraag die we regelmatig horen. Hoewel er niet echt etiquette bestaat op het gebied van boeketten bij de uitvaart, kunnen we u wel wat richtlijnen geven.

  Lees meer
 • Rouwbezoek

  Rouwbezoek

  Net als bij het bepalen van de uitvaartplechtigheid telt voor het rouwbezoek dat u zelf bepaalt hoe het er uit komt te zien. U kunt het zo persoonlijk maken als u zelf wilt.

  Lees meer
 • Schrjven van de rouwadvertentie

  Rouwadvertentie

  Het plaatsen van een rouwadvertentie is een mogelijkheid om uw leed met anderen te delen. Daarnaast is het een eerbetoon aan de overledene. Ook geeft u met een advertentie anderen de kans om betrokkenheid bij de overledene en zijn of haar naasten te tonen.

  Lees meer
 • handshake

  Condoleren

  In principe is er geen vaste regel over de termijn wanneer u iemand kunt condoleren. Het gaat er bij condoleren om dat u uw medeleven betoont.

  Lees meer
 • Repratiëring

  Repatriëren

  Wanneer iemand in een land overlijdt dat niet zijn geboorteland is, ontstaat de wens of de noodzaak om het lichaam over te brengen naar het land van herkomst. Aan dat overbrengen, repatriëren genoemd, zijn per land heel veel verschillende regels, voorschriften en kosten verbonden.

  Lees meer
 • Euthanasie

  Euthanasie

  Het woord euthanasie komt uit het Oudgrieks en betekent ‘de goede dood’. De patiënt wordt door een arts eerst in coma gebracht en daarna volgt een injectie waardoor de ademhaling stopt.

  Lees meer
 • Rouwkaarten Kennisbank Meride

  Rouwkaarten

  Meride Uitvaartverzorging heeft een ruime selectie aan uitvaartteksten voor u verzameld, bedoeld als handreiking, om datgene wat moeilijk te verwoorden is, toch aansprekend op de rouwkaart te kunnen vermelden.

  Lees meer
 • Uitvaartverzekeringen

  Uitvaartverzekeringen

  De laatste tijd is er in de media ophef geweest over te dure en niet passende uitvaartverzekeringen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten handelden met name de vijf grootste uitvaartverzekeraars onvoldoende in het belang van de klant bij de verkoop van de verzekeringen.

  Lees meer
 • Crematie eenvoud

  Afscheidsideeën

  Definitief afscheid nemen van een geliefde, van een dierbare, hoe doe je dat? Bij de eerste bespreking moeten vooral beslissingen genomen worden in keuzes als begraven of cremeren en waar moet dat dan.

  Lees meer
 • Opbaren

  Opbaren

  Opbaren wil zeggen dat een overledene, na verzorging en aankleding, hetzij thuis of in een uitvaartcentrum, op een bed of in een uitvaartkist neergelegd wordt, zodat men persoonlijk afscheid kan nemen, de overledene is dus zichtbaar.

  Lees meer
 • Beperkte crematie

  Catering

  Door de eeuwen heen hebben mensen met elkaar gegeten, niet alleen om te vieren, maar juist ook om te troosten. Het kan een boodschap zijn van de overledene: vier het leven!

  Lees meer
 • Uitvaartmuziek kennisbank Meride

  Uitvaartmuziek

  ‘Na stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare’ aldus Aldous Huxley. Dit gezegde geeft aan hoe essentieel muziek is tijdens intense momenten zoals een uitvaart.

  Lees meer
 • Rituelen Kennisbank Meride

  Rituelen

  Rituelen zijn handelingen die uiting geven aan dat wat moeilijk te zeggen is. Woorden zijn niet altijd toereikend genoeg om je gevoel weer te geven.

  Lees meer
 • Asbestemmingen

  Asbestemmingen

  In een crematorium moet de as van de overledene minimaal een maand bewaard worden. Dit is vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging (artikel 59, lid 1).

  Lees meer
 • Begraafplaats

  Uitvaartlocaties

  Elk crematorium en veel begraafplaatsen beschikken over een ruimte om een afscheidsplechtigheid te houden. Deze ruimte wordt meestal aula genoemd.

  Lees meer
 • Rouwgedichten

  Rouwgedichten

  Meride Uitvaartverzorging biedt u een lijst met voorbeelden van rouwgedichten die gebruikt kunnen worden op de uitvaartkaart.

  Lees meer
 • grafmonumenten

  Grafmonumenten

  De kwaliteit en schoonheid van een mooi grafmonument zijn een steun voor nabestaanden. Het is de plek waar u na de uitvaart zult terugkomen om weer voor “even” bij uw dierbare te zijn. Een plek van bezinning, een plek waar u troost kunt vinden.

  Lees meer
Confidental Infomation